Política de privacitat

Si us plau, has de llegir tots els apartats de l'Avís Legal i la present política de privacitat abans d'utilitzar aquest web. El següent text conté tota la informació relativa a la gestió de les teves dades personals i la meva política de tractament dels mateixos.

Recorda que la confiança i confidencialitat en les relacions amb usuaris i clients són essencials per a la defensa de la seva intimitat i imposa a qui exerceix la
Advocacia, l'obligació de guardar secret, limitant-se l'ús de la informació rebuda de client a les necessitats de la seva defensa i assessorament o consell
jurídic.
De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ABEL MOLINA INIESTA, t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, siguin tractats per ABEL MOLINA INIESTA, com a responsable de l'tractament, i sobre els quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.

Advertiments menors d'edat:

En el cas dels menors de 18 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les vostres dades personals.

Notes abans de contractar els meus serveis legals:

No podràs contractar els meus serveis ni podré admetre la teva sol·licitud per a consulta si prèviament no has signat el consentiment o et negues a signar-lo per al tractament de les teves dades personals.

Responsable de l'tractament de les seves dades personals:
● Identitat de l'Responsable: ABEL MOLINA INIESTA, ADVOCAT

● NIF / CIF: 45.470.695V

● Núm DE COL·LEGIAT: UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA. 1.985

● Direcció: Calle Sant Valentí, Local 11, 08221 Terrassa, Barcelona,
Espanya

● Correu electrònic: molina.iniesta@icater.org

ABEL MOLINA INIESTA gestiona els dominis: abelmolinabogado.com i www.abelmolinaabogado.com on es subministra informació sobre serveis legals consulta matrimonial, accidents de trànsit, penal en qualitat d'advocat.

ABEL MOLINA INIESTA és un professional titulat-adherida a el Codi Deontològic de l'Advocacia Espanyola destinat a servir com a regla de conducta professional, en l'exercici de l'advocacia en qualsevol de les seves modalitats i a seguir tots i cadascun dels seus principis, entre ells:
Qualsevol tipus de comunicació entre professionals de l'Advocacia, rebuda o remesa per qualsevol mitjà, incloent els formularis inclosos en aquesta web, està emparada pel secret professional, no podent ser facilitada a el client ni aportada als tribunals ni utilitzada en qualsevol altre àmbit, llevat autorització expressa de l'remitent i de l'destinatari, o , si no, de la Junta de Govern, que podrà autoritzar-discrecionalment, per causa greu i prèvia resolució motivada amb audiència dels interessats.
El secret professional empara les comunicacions i negociacions orals i escrites de tota mena, amb independència de l'mitjà o suport utilitzat.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracte en https://abelmolinabogado.com / procedeixen de:

● Formulari de contacte
● Formulari de subscripció
Legitimació per al tractament de les teves dades
Per contactar o donar-se d'alta en el formulari de contacte, es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
La base legal per al tractament de les dades de les persones que contractin els serveis oferts per ABEL MOLINA INIESTA és l'execució de l'contracte.

Categoria de dades personals que es requereixen:

● Per contactar:
Es requereixen dades Identificatives: (Nom, Cognoms, correu electrònic i telèfon)
En aquesta web no es recapten dades especialment protegides.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

L'enviament de dades de caràcter personal en aquesta web és obligatori per contactar, comentar, subscriure a el blog i sol·licitar qualsevol dels serveis oferts ABEL MOLINA INIESTA.
Les dades que requereixo són adequades i pertinents per a la finalitat que es comunica.
Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure a
continguts i processar les sol·licituds realitzades en aquesta web.

Els casos en què aquest web requereix dades personals són:
• Per promocionar els serveis de ABEL MOLINA INIESTA: per exemple, si l'Usuari deixa la seva informació personal en algun dels formularis de contacte, ABEL MOLINA INIESTA pot utilitzar aquestes dades per enviar-li informació sobre els seus serveis en el cas que aquesta sigui requerida.
• Per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins informatius.
• Per prestar els serveis legals sol·licitats.
• Per moderar i respondre als comentaris que facin els usuaris en el bloc.
• Per a l'atenció a client i prestar serveis d'advocacia.
• Proporcionar informació a col·laboradors de ABEL MOLINA INIESTA i que presten serveis estrictament necessaris per al desenvolupament dels serveis prestats per ABEL MOLINA INIESTA, com gestoria, Allotjament, serveis de missatgeria i emmagatzematge i comunicació.
En cada un dels casos, com Usuari tindràs plens drets sobre les teves dades personals i sobre l'ús dels mateixos i podràs exercitar en qualsevol moment.
En cap cas cedirem les teves dades a tercers sense informar-prèviament i requerirte el teu consentiment.

També es tractaran dades personals per a:

● Complir amb les obligacions legals: per exemple, per respondre a un procés legal o un requeriment d'una autoritat de control competent, com l'Agència Espanyola de Protecció de dades.:

● Protegir els drets i la seguretat dels nostres usuaris i tercers, així com els nostres.

● Proporcionar informació a representants i assessors, inclosos advocats i assessors fiscals per ajudar-nos a complir amb els requisits legals, fiscals o de seguretat.

● Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

● També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

ABEL MOLINA INIESTA, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers . En determinats casos, es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals o derivacions a altres advocats especialitzats en altres disciplines, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l'col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Quins són els teus drets quan facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABEL MOLINA INIESTA, estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:
● A saber, si estic tractant les teves dades o no.
● A accedir a les teves dades personals.
● A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
● A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si em retires el consentiment atorgat.
● A sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservaré d'acord amb la normativa vigent.
● A portar les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica. Només és vàlid en determinats supòsits.
● A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creus que no t'he atès correctament.
● A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
Si modifiqueu alguna dada, t'agraeixo que m'ho comuniquis per mantenir-los actualitzats.

Vols un formulari per a l'exercici de Drets?

Tinc habilitat un formulari per a l'exercici dels teus drets, m'ho pots demanar per correu electrònic o si ho prefereixes, pots fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia de l'DNI.

Si et representa algú, has adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.
Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a la direcció de l'Responsable a l'inici d'aquest text.

Quant trigaré a contestar-te a l'Exercici de Drets?

Depèn de el dret, però com a màxim en un mes des teva sol·licitud, i dos mesos si el tema és molt complex i et notifiquem que necessitem més temps.
Per exercitar aquests drets podeu contactar a molina.iniesta@icater.org

Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals seran mantinguts mentre segueixis vinculat amb mi com a pacient o com a usuari d'aquesta web.
Un cop et desvincules, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials.
Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest
termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la prestació dels meus serveis, mentre duri la relació comercial , per atendre possibles
reclamacions.

A què destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no se cediran a tercers, llevat obligació legal. En concret es comunicaran a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament de l'servei prestat com als encarregats de l'tractament necessaris per a l'execució de l'acord.

També pot accedir a aquesta web l'empresa de desenvolupament i manteniment web, o allotjament.

Nom de proveïdor de Hosting:
Unelink Telecom S. A.
C / Louis Pasteur, 6
C. Pàg. 46980 Paterna, València. Espanya
Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que aplico als meus tractaments.

seguretat

ABEL MOLINA INIESTA, es compromet a l'ús i tractament dels dada sincluidos personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los
d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de
les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada. També inclou mesures Antispam, mesures davant atacs i phishing.
Pel que fa a la confidencialitat de el processament, ABEL MOLINA INIESTA, s'ha d'assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per per processar les
dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, a l'adonar-se ABEL MOLINA INIESTA ha de notificar a l'Client sense demores indegudes i ha de proporcionar
informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

ABEL MOLINA INIESTA assumeix mesures raonables i apropiades per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal que recapto, no obstant això, si ABEL MOLINA INIESTA , determina que les seves dades de serveis han estat malversats, s'han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, ABEL MOLINA INIESTA, t'informarà immediatament aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició
indeguda.

navegació

A l'navegar per abelmolinabogado.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un
registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

● Google Analytics

S'utilitza aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Exactitud i veracitat de les dades

com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a ABEL MOLINA INIESTA, exonerant a ABEL MOLINA INIESTA, de qualsevol responsabilitat a l'respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ABEL MOLINA INIESTA en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de lesdades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ABEL MOLINA INIESTA, en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO, a més dels nous drets recollits en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (portabilitat, supressió i limitació). Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre ABEL MOLINA INIESTA. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui.

Canvis en la política de privacitat

ABEL MOLINA INIESTA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ABEL MOLINA INIESTA, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.