Abel Molina Iniesta advocat, lawyer, advocat, Advocat,Matriu d’advocats,divorcio, penal, custòdia, menjar per a pensions, accidents de trànsit, accident, trànsit, accident de trànsit, Terrassa, lesionats
Abel Molina Iniesta, advocat i mediador acreditat pel Ministerio de Justicia

Trànsit

Abel Molina Iniesta, Abogado, Advocat, Avocat, Lawyer, Advocat, divorcio, matrimonial, accidents, trafico, custòdia, fills, penal, Terrassa, Barcelona, España, Spanien, Espanya, Figueres, cotxe, traffic, accidents de trànsitrànsitehr

Ho sabia?

Que si vostè té un accident de trànsit per llei europea com assegurat / a té dret a escollir lliurement un advocat / a diferent a què li ofereix la seva assegurança de cotxe, moto, llar… La seva assegurança pagarà la factura de l'advocat / a escollit amb càrrec, segons límits, de l'eventual cobertura de defensa jurídica que tingui contractada.

¿Va tenir un accident amb un vehicle estranger a Espanya o fora? Al Regne Unit (UK) o amb vehicle anglès?… O no sap la companyia del vehicle estranger?

Esculli lliurement al seu advocat /a.
● Aliè a l'asseguradora.
● Que l'assessori sobre la viabilitat del que vostè reclamació.

Publicacions / entrevistes T.V. d'Abel Molina Iniesta, advocat i mediador acreditat pel Ministerio de Justicia

Publicació a abogacia.es veure

Publicació a Diari de Terrassa.es veure