Abel Molina Iniesta advocat, lawyer, advocat, Advocat,Matriu d’advocats,divorcio, penal, custòdia, menjar per a pensions, accidents de trànsit, accident, trànsit, accident de trànsit, Terrassa, lesionats
Advocats, advocat

Trànsit

Advocats, Abogado, Advocat, Avocat, Lawyer, Advocat, divorcio, matrimonial, accidents, trafico, custòdia, fills, penal, Terrassa, Barcelona, España, Spanien, Espanya, Figueres, cotxe, traffic, accidents de trànsitrànsitehr

Ho sabia?

Que si vostè té un accident de trànsit per llei europea com assegurat / a té dret a escollir lliurement un advocat /a diferent a què li ofereix la seva assegurança de cotxe, moto, llar… La seva assegurança pagarà la factura de l'advocat / a escollit amb càrrec, segons límits, de l'eventual cobertura de defensa jurídica que tingui contractada.

Esculli lliurement al seu advocat /a.
● Aliè a l'asseguradora.
● Que l'assessori sobre la viabilitat del que vostè reclamació.

Publicacions / entrevistes T.V. d'Abel Molina Iniesta, advocat

Publicació a abogacia.es veure

Publicació a Diari de Terrassa.es veure